Historie


Her kan du læse om foreningens historie.


Den 29. november 1977 blev de første initiativer taget af Aksel Kristensen til grundlæggelsen af Holme Olstrup Antenneforeningen. På et møde, hvor fremsynede og initiativrige personer mødtes, blev der dannet en arbejdsgruppe, hvis formål var at undersøge mulighederne samt interessen hos borgerne i Holme Olstrup for etableringen af en antenneforening. – Der var på det tidspunkt 260 mulige tilslutninger, og der skulle tilsluttes ca. 60% for at få projektet til at hænge sammen økonomisk.

Den 2. februar 1978 blev Holme-Olstrup Antenneforening dannet ved en stiftende generalforsamling. Der blev nedsat en bestyrelse, som i de efterfølgende måneder fik meget travlt med de faktuelle tekniske løsninger og en bæredygtig økonomi.

Den 19. maj 1978 underskrev bestyrelsen en kontrakt med Sielex og etableringsarbejdet startede umiddelbart efter. Omkring den 1. august 1978 var det en realitet, at de første husstande i den gamle del af Holme Olstrup kunne se TV via fællesantennen. Petersmindeområdet kom med i starten af oktober 1978. Der var på det tidspunkt muligt at modtag følgende kanaler: Danmark Radios TV , Sverige 1+2, Tyskland 1,2,3 og Radio FM DK og Svensk radio.

I de mellemliggende år er anlægget løbende udbygget med nye kanaler til de i dag 45 TV kanaler (hvoraf 5 er HD kanaler) og 9 radiokanaler, som i dag findes på programfladen. Alle kanaler nedtages digitalt via satellit og udsendes til alle medlemmer både analogt og digitalt. HD kanalerne dog kun digitalt.

I 2000 blev der etableret Internet over kabelnettet. I dag er over 60% af foreningens medlemmer tilsluttet Internettet via vores kabelnet. I 2011 blev internettet vederlagsfrit opgraderet, så medlemmerne nu vil kunne disponere over en hastighed på 50 Mbit/s.

I 2005 blev den 65 meter høje mast afkortet med 24 meter i forbindelse med udlejning af masteplads til SONOFON for at kompensere for belastningen af deres antenner. De hidtidige kanaler, vi havde modtaget via antennerne i toppen af masten, blev omlagt til satellitmodtagelse.
Samme år blev første spadestik taget til opførelsen af foreningens ny teknikhus, som skulle afløse det efterhånden 20 år gamle - og alt for lille - teknikhus. I dag har HOAF en stort veldisponeret teknikhus med masser af plads. TV teknikkerne, som nu kan komme til elektronikken både forfra og bagfra, og har fremvist huset som et godt eksempel for andre antenneforeninger.

På generalforsamlingen i 2007 blev det vedtaget at opgradere båndbredden i nettet til 862 MHz. Dette åbnede muligheden for flere TV kanaler og distribution af digitale og analoge signaler helt ud til de enkelte medlemmer samt IP-telefoni. Ligeledes er programfladen nu opdelt i 3 programpakker, som medlemmerne frit kan vælge imellem.

Medlemsantallet i foreningen er i 2011 knap 400.

Foreningen står i de kommende år over for store udfordringer og udbygninger i hovedstationen grundet den voldsomme udvikling i IT teknologi, og målsætningen er, at HOAF vil ikke være først med den nye teknologi (og dermed lægge økonomi til måske ubrugelige oplæg), - men vi vil komme hurtigt med, når der findes en brugbar og stabil teknik. Og vi vil altid sikre os, at vi har økonomien til at udbygge anlægget, så vi ikke skal ud og låne pengene til en dyr forrentning.
Der er også kommet mange forskellige 'konkurrenter' på TV- og internetmarkedet, som markedsfører sig med diverse 'gode' tilbud, hvoraf en stor del af betingelserne står anført med meget lille skrift! Indtil videre er HOAF konkurrencedygtig. I forbindelse med en forespørgsel hos medlemmerne responderede mere end 85%, at de var 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'.

Bestyrelsen mener således, at foreningen kører i det rette spor.

Holme-Olstrup Bredbånd & Antenneforening

Hyacintvej 8
4684 Holmegaard
Telefon 25 62 39 28
xx


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00